Tủ kho cánh mở 6 tầng

MÃ SP: HF 024A/ 024B/ 024C/ 024D/ 024D/ 025A/ 026B/ CK 450/ 600/ CM 600

Mô tả

Sản phẩm dùng để đựng thực phẩm, tủ có cánh mở gồm 6 tầng, mỗi tầng có khay làm bằng inox hộp

Mô tả

  • Sản phẩm: Tủ kho cánh mở 6 tầng
  • Mã SP: HF 024A/ 024B/ 024C/ 024D/ 024D/ 025A/ 026B/ CK 450/ 600/ CM 600
  • Thuộc loại: Phụ kiện tủ bếp trên
  • Chất liệu: inox 304
  • Đặc điểm: Sản phẩm dùng để đựng thực phẩm, tủ có cánh mở gồm 6 tầng, mỗi tầng có khay làm bằng inox hộp
Tủ kho 6 tầng cánh mở Inox 12 rổ - Mã SP : HF 024A
Tủ kho 6 tầng cánh mở Inox 12 rổ – Mã SP : HF 024A
Tủ kho 6 tầng cánh mở Inox 304 đan ô vuông 12 rổ - Mã SP : HF 024B
Tủ kho 6 tầng cánh mở Inox 304 đan ô vuông 12 rổ – Mã SP : HF 024B
Tủ kho 6 tầng cánh mở Inox mạ Crom 12 rổ - Mã SP : HF 024C
Tủ kho 6 tầng cánh mở Inox mạ Crom 12 rổ – Mã SP : HF 024C
Tủ kho 6 tầng cánh mở - Mã SP : HF 024D
Tủ kho 6 tầng cánh mở inox hộp – Mã SP : HF 024D
Tủ kho 6 tầng cánh mở inox hộp - Mã SP : HF 024D
Tủ kho 6 tầng cánh mở inox hộp – Mã SP : HF 024D
Tủ kho 6 tầng cánh mở nhôm tổng hợp 12 rổ - Mã SP : HF 025A
Tủ kho 6 tầng cánh mở nhôm tổng hợp 12 rổ – Mã SP : HF 025A
Tủ kho 6 tầng cánh mở 2 bên 36 rổ inox 304 mạ crom - Mã SP : HF 026B
Tủ kho 6 tầng cánh mở 2 bên 36 rổ inox 304 mạ crom – Mã SP : HF 026B
Mã SP : CK 450
Mã SP : CK 450
Mã SP : CK 600
Mã SP : CK 600
Mã SP : CM 600
Mã SP : CM 600