Các mẫu giá treo ly rượu quầy bar kiểu gài. Với nhiều mẫu treo lý rượu theo cặp 2 – 4 -6 …