Giá đựng chai lọ, gia vị và vắt khăn

MÃ SP: LB 200

Mô tả

Sản phẩm dùng để đựng chai lọ, gia vị và vắt khăn.