Giá đựng chai lọ, gia vị Inox hộp 304 – ray giảm chấn gắn liền

MÃ SP: UK 200/ 300/ 350/ 400

Mô tả

Sản phẩm dùng để cắm dao, đựng chai lọ, gia vị có ray giảm chấn gắn liền.

Mô tả

  • Sản phẩm: Giá đựng chai lọ, gia vị Inox hộp 304 – ray giảm chấn gắn liền
  • Mã SP: UK 200/ 300/ 350/ 400
  • Thuộc loại: Phụ kiện tủ bếp dưới
  • Chất liệu: Inox
  • Đặc điểm: Sản phẩm dùng để cắm dao, đựng chai lọ, gia vị có ray giảm chấn gắn liền.
9-gia-chai-lo-gia-vi-inox-hop_uk-200
Giá đựng chai lọ, gia vị Inox hộp chất liệu INOX 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : UK 200

 

9-gia-chai-lo-gia-vi-inox-hop_uk-300
Giá đựng chai lọ, gia vị Inox hộp chất liệu INOX 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : UK 300

 

9-gia-chai-lo-gia-vi-inox-hop_uk-350
Giá đựng chai lọ, gia vị Inox hộp chất liệu INOX 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : UK 350

 

9-gia-chai-lo-gia-vi-inox-hop_uk-400
Giá đựng chai lọ, gia vị Inox hộp chất liệu INOX 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : UK 400