Giá đựng chai lọ, gia vị 2 tầng

MÃ SP: LB 150

Mô tả

Sản phẩm dùng để đựng chai lọ, gia vị có 2 tầng.