Giá để bát 2 tầng có khay Inox

MÃ SP: GK 012

850.000 780.000

Mô tả

Giá để bát 2 tầng có khay INOX 304

1 tầng úp bát và 1 tầng úp đĩa, có khay hứng nước INOX

giá để bát 2 tầng có khay inox 304
giá để bát 2 tầng có khay inox 304

GK 012; Kích thước phủ bì: 600; Kích thước thông thủy: 560 x 280 x 450

GK 012; Kích thước phủ bì: 700; Kích thước thông thủy: 660 x 280 x 450

GK 012; Kích thước phủ bì: 750; Kích thước thông thủy: 710 x 280 x 450

GK 012; Kích thước phủ bì: 800; Kích thước thông thủy: 760 x 280 x 450

GK 012; Kích thước phủ bì: 850; Kích thước thông thủy: 810 x 280 x 450

GK 012; Kích thước phủ bì: 900; Kích thước thông thủy: 860 x 280 x 450

GK 012; Kích thước phủ bì: 1000; Kích thước thông thủy: 960 x 280 x 450

GK 012; Kích thước phủ bì: 1100; Kích thước thông thủy: 1060 x 280 x 450