Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị inox 304, ray giảm chấn gắn liền

MÃ SP: DA 01/ 02/ 03/ 04/ 05

Mô tả

Sản phẩm dùng để cắm dao, đựng chai lọ, gia vị có ray giảm chấn gắn liền.

Mô tả

  • Sản phẩm: Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị inox 304, ray giảm chấn gắn liền
  • Mã SP: DA 01/ 02/ 03/ 04/ 05
  • Thuộc loại: Phụ kiện tủ bếp dưới
  • Chất liệu: Inox
  • Đặc điểm: Sản phẩm dùng để cắm dao, đựng chai lọ, gia vị có ray giảm chấn gắn liền.
13-gia-cam-dao-dung-chai-lo-gia-vi-inox-304-ray-giam-chan_da-01
Giá cắm dao nan dẹt, đựng chai lọ, gia vị inox 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : DA 01

 

13-gia-cam-dao-dung-chai-lo-gia-vi-inox-304-ray-giam-chan_da-04-05

Giá cắm dao nan dẹt, đựng chai lọ, gia vị inox 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : DA 02 

13-gia-cam-dao-dung-chai-lo-gia-vi-inox-304-ray-giam-chan_da-03
Giá cắm dao nan dẹt, đựng chai lọ, gia vị inox 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : DA 03

 

13-gia-cam-dao-dung-chai-lo-gia-vi-inox-304-ray-giam-chan_da-02
Giá cắm dao nan dẹt, đựng chai lọ, gia vị inox 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : DA 04/05